• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Mersing ke Johor Bahru tiket bas

Buses From Mersing to Johor Bahru

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Transnasional E-ticketing - Malaysia

5Buses

Airport Coach

2Buses
14:45
17:30

Tiket – tiket bas dari Mersing ke Johor Bahru

Melancongdari Mersing ke Johor Bahru lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Mersing ke Johor Bahru di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Mersing ke Johor Bahrupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Transnasional E-ticketing - Malaysia, Airport Coach menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Mersing ke Johor Bahru

Di kawasantersebutterdapat 9 bas – bas yang beroperasidari Mersing ke Johor Bahru secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 01 jam 45minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Mersing ke Johor Bahru ialahdari 12.7 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Mersing ke Johor Bahru di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.