• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Lenggong ke Ipoh tiket bas

Buses From Lenggong to Ipoh

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Perak Roadways

6Buses
10:51
18:51

Perak Transit

5Buses
12:45
20:15

Tiket – tiket bas dari Lenggong ke Ipoh

Melancongdari Lenggong ke Ipoh lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Lenggong ke Ipoh di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Lenggong ke Ipohpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Perak Roadways, Perak Transit menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Lenggong ke Ipoh

Di kawasantersebutterdapat 16 bas – bas yang beroperasidari Lenggong ke Ipoh secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 01 jam 39minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Lenggong ke Ipoh ialahdari 7.5 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Lenggong ke Ipoh di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.