• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kuching ke Saratok tiket bas

Buses From Kuching to Saratok

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Bintang Jaya Express

5Buses
08:30
22:00

Sungei Merah

3Buses
13:30
22:00

Tiket – tiket bas dari Kuching ke Saratok

Melancongdari Kuching ke Saratok lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kuching ke Saratok di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kuching ke Saratokpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Bintang Jaya Express, Sungei Merah menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Kuching ke Saratok

Di kawasantersebutterdapat 6 bas – bas yang beroperasidari Kuching ke Saratok secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 02 jam 07minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kuching ke Saratok ialahdari 26.25 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kuching ke Saratok di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.