• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kuching ke Batu-niah tiket bas

Buses From Kuching to Batu-niah

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Sungei Merah

3Buses
13:30
22:00

Bintang Jaya Express

2Buses
10:30
17:30

Tiket – tiket bas dari Kuching ke Batu-niah

Melancongdari Kuching ke Batu-niah lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kuching ke Batu-niah di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kuching ke Batu-niahpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Sungei Merah, Bintang Jaya Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Kuching ke Batu-niah

Di kawasantersebutterdapat 5 bas – bas yang beroperasidari Kuching ke Batu-niah secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 13 jam 06minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kuching ke Batu-niah ialahdari 60 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kuching ke Batu-niah di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.