• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kuantan ke Tbs (terminal bersepadu selatan) tiket bas

Buses From Kuantan to Tbs (terminal bersepadu selatan)

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Jasa Pelangi

2Buses
14:30
16:30

Tiket – tiket bas dari Kuantan ke Tbs (terminal bersepadu selatan)

Melancongdari Kuantan ke Tbs (terminal bersepadu selatan) lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kuantan ke Tbs (terminal bersepadu selatan) di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kuantan ke Tbs (terminal bersepadu selatan)padasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Jasa Pelangi menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kuantan ke Tbs (terminal bersepadu selatan) ialahdari 0 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kuantan ke Tbs (terminal bersepadu selatan) di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.