• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kuantan ke Johor Bahru tiket bas

Buses From Kuantan to Johor Bahru

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Transnasional E-ticketing - Malaysia

8Buses

Tiket – tiket bas dari Kuantan ke Johor Bahru

Melancongdari Kuantan ke Johor Bahru lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kuantan ke Johor Bahru di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kuantan ke Johor Bahrupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Kuantan ke Johor Bahru

Di kawasantersebutterdapat 9 bas – bas yang beroperasidari Kuantan ke Johor Bahru secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 06 jam 30minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kuantan ke Johor Bahru ialahdari 29.1 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kuantan ke Johor Bahru di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.