• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kuala terengganu ke Sungai petani tiket bas

Buses From Kuala terengganu to Sungai petani

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Jasa Pelangi

2Buses
21:00
21:30

Tiket – tiket bas dari Kuala terengganu ke Sungai petani

Melancongdari Kuala terengganu ke Sungai petani lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kuala terengganu ke Sungai petani di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kuala terengganu ke Sungai petanipadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Jasa Pelangi menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Kuala terengganu ke Sungai petani

Di kawasantersebutterdapat 2 bas – bas yang beroperasidari Kuala terengganu ke Sungai petani secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 07 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kuala terengganu ke Sungai petani ialahdari 45 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kuala terengganu ke Sungai petani di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.