• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kuala Terengganu ke Kota Bharu tiket bas

Buses From Kuala Terengganu to Kota Bharu

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Transnasional E-ticketing - Malaysia

11Buses

Tiket – tiket bas dari Kuala Terengganu ke Kota Bharu

Melancongdari Kuala Terengganu ke Kota Bharu lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kuala Terengganu ke Kota Bharu di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kuala Terengganu ke Kota Bharupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Kuala Terengganu ke Kota Bharu

Di kawasantersebutterdapat 8 bas – bas yang beroperasidari Kuala Terengganu ke Kota Bharu secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 02 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kuala Terengganu ke Kota Bharu ialahdari 15.6 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kuala Terengganu ke Kota Bharu di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.