• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kuala lumpur ke Klia2 tiket bas

Buses From Kuala lumpur to Klia2

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Aerobus

80Buses
00:01
23:30

Pelangi Express

72Buses
03:15
23:59

Tiket – tiket bas dari Kuala lumpur ke Klia2

Melancongdari Kuala lumpur ke Klia2 lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kuala lumpur ke Klia2 di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kuala lumpur ke Klia2padasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Aerobus, Pelangi Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Kuala lumpur ke Klia2

Di kawasantersebutterdapat 103 bas – bas yang beroperasidari Kuala lumpur ke Klia2 secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 01 jam 11minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kuala lumpur ke Klia2 ialahdari 12 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kuala lumpur ke Klia2 di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.