• Need Help? Toll Number : 1860-300-10101
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Klang ke Kuala terengganu tiket bas

Buses From Klang to Kuala terengganu

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Jasa Pelangi

6Buses
09:30
21:00

Transnasional E-ticketing - Malaysia

2Buses

Tiket – tiket bas dari Klang ke Kuala terengganu

Melancongdari Klang ke Kuala terengganu lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Klang ke Kuala terengganu di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Klang ke Kuala terengganupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Jasa Pelangi, Transnasional E-ticketing - Malaysia menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Klang ke Kuala terengganu

Di kawasantersebutterdapat 6 bas – bas yang beroperasidari Klang ke Kuala terengganu secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 08 jam 37minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Klang ke Kuala terengganu ialahdari 45.5 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Klang ke Kuala terengganu di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.