• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kedah ke Kuala besut tiket bas

Buses From Kedah to Kuala besut

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Jasa Pelangi

1Bas
21:20
21:20

Tiket – tiket bas dari Kedah ke Kuala besut

Melancongdari Kedah ke Kuala besut lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kedah ke Kuala besut di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kedah ke Kuala besutpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Jasa Pelangi menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kedah ke Kuala besut ialahdari 0 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kedah ke Kuala besut di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.

Top Bus Operators in Kedah