• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Kajang ke Kuala terengganu tiket bas

Buses From Kajang to Kuala terengganu

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Jasa Pelangi

8Buses
10:00
23:00

Tiket – tiket bas dari Kajang ke Kuala terengganu

Melancongdari Kajang ke Kuala terengganu lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Kajang ke Kuala terengganu di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Kajang ke Kuala terengganupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Jasa Pelangi menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Kajang ke Kuala terengganu

Di kawasantersebutterdapat 5 bas – bas yang beroperasidari Kajang ke Kuala terengganu secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 07 jam 45minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Kajang ke Kuala terengganu ialahdari 42.9 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Kajang ke Kuala terengganu di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.