• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Johor bahru ke Nibong tebal tiket bas

Buses From Johor bahru to Nibong tebal

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

JB Transliner

8Buses
10:30
21:30

Qistna Express

5Buses
8:30
22:45

KBES

4Buses
6:30
22:10

Tiket – tiket bas dari Johor bahru ke Nibong tebal

Melancongdari Johor bahru ke Nibong tebal lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Johor bahru ke Nibong tebal di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Johor bahru ke Nibong tebalpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti JB Transliner, Qistna Express & KBES menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Johor bahru ke Nibong tebal ialahdari 0 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Johor bahru ke Nibong tebal di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.