• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Johor Bahru ke Changlun tiket bas

Buses From Johor Bahru to Changlun

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

KBES

1Bas
10:30
22:10

Tiket – tiket bas dari Johor Bahru ke Changlun

Melancongdari Johor Bahru ke Changlun lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Johor Bahru ke Changlun di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Johor Bahru ke Changlunpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti KBES menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Johor Bahru ke Changlun

Di kawasantersebutterdapat 3 bas – bas yang beroperasidari Johor Bahru ke Changlun secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 17 jam 15minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Johor Bahru ke Changlun ialahdari 81.8 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Johor Bahru ke Changlun di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.