• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam tiket bas

Buses From Johor Bahru to Bukit Kayu Hitam

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

KBES

1Bas
6:30
22:10

Tiket – tiket bas dari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam

Melancongdari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitampadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti KBES menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam

Di kawasantersebutterdapat 2 bas – bas yang beroperasidari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 13 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam ialahdari 82.5 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.