• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Jitra ke Serembun tiket bas

Buses From Jitra to Serembun

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Trans MVS Express

2Buses
13:30
22:30

Tiket – tiket bas dari Jitra ke Serembun

Melancongdari Jitra ke Serembun lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Jitra ke Serembun di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Jitra ke Serembunpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Trans MVS Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Jitra ke Serembun

Di kawasantersebutterdapat 2 bas – bas yang beroperasidari Jitra ke Serembun secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 15 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Jitra ke Serembun ialahdari 60 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Jitra ke Serembun di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.