• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Gerik ke Lenggong tiket bas

Buses From Gerik to Lenggong

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Perak Transit

5Buses
12:00
19:30

Perak Roadways

3Buses
09:47
17:47

Tiket – tiket bas dari Gerik ke Lenggong

Melancongdari Gerik ke Lenggong lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Gerik ke Lenggong di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Gerik ke Lenggongpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Perak Transit, Perak Roadways menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Gerik ke Lenggong

Di kawasantersebutterdapat 12 bas – bas yang beroperasidari Gerik ke Lenggong secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 00 jam 58minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Gerik ke Lenggong ialahdari 5.6 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Gerik ke Lenggong di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.

Top Bus Operators in Gerik