• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Bintulu ke Bintangor tiket bas

Buses From Bintulu to Bintangor

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Sungei Merah

4Buses
16:30
20:00

Bintang Jaya Express

2Buses
18:30
21:15

Tiket – tiket bas dari Bintulu ke Bintangor

Melancongdari Bintulu ke Bintangor lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Bintulu ke Bintangor di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Bintulu ke Bintangorpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Sungei Merah, Bintang Jaya Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Bintulu ke Bintangor

Di kawasantersebutterdapat 6 bas – bas yang beroperasidari Bintulu ke Bintangor secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 03 jam 45minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Bintulu ke Bintangor ialahdari 25 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Bintulu ke Bintangor di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.