• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Bintulu ke Batu niah tiket bas

Buses From Bintulu to Batu niah

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Sungei Merah

4Buses
01:15
21:30

Bintang Jaya Express

3Buses
04:30
21:30

Tiket – tiket bas dari Bintulu ke Batu niah

Melancongdari Bintulu ke Batu niah lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Bintulu ke Batu niah di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Bintulu ke Batu niahpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Sungei Merah, Bintang Jaya Express menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Bintulu ke Batu niah

Di kawasantersebutterdapat 3 bas – bas yang beroperasidari Bintulu ke Batu niah secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 02 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Bintulu ke Batu niah ialahdari 18 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Bintulu ke Batu niah di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.