• Need Help? Toll Number : 1860-300-10101
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Bahau ke Kuala lumpur tiket bas

Buses From Bahau to Kuala lumpur

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Skb travels

17Buses
06:00
16:00

Sanwa ekspress

1Bas
10:30
10:30

Tiket – tiket bas dari Bahau ke Kuala lumpur

Melancongdari Bahau ke Kuala lumpur lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Bahau ke Kuala lumpur di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Bahau ke Kuala lumpurpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Skb travels, Sanwa ekspress menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Bahau ke Kuala lumpur

Di kawasantersebutterdapat 48 bas – bas yang beroperasidari Bahau ke Kuala lumpur secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 02 jam 36minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Bahau ke Kuala lumpur ialahdari 10.4 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Bahau ke Kuala lumpur di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.