• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Alor setar ke Kuala terengganu tiket bas

Buses From Alor setar to Kuala terengganu

Perjalanan
Perkhidmatan
Bas Pertama
Bas Terakhir

Jasa Pelangi

2Buses
21:45
21:45

Tiket – tiket bas dari Alor setar ke Kuala terengganu

Melancongdari Alor setar ke Kuala terengganu lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Alor setar ke Kuala terengganu di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Alor setar ke Kuala terengganupadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Jasa Pelangi menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Alor setar ke Kuala terengganu

Di kawasantersebutterdapat 2 bas – bas yang beroperasidari Alor setar ke Kuala terengganu secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 08 jam 15minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Alor setar ke Kuala terengganu ialahdari 53 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Alor setar ke Kuala terengganu di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.