• Need Help? Toll Number : +60-392121628
    Email : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
 >
Ipoh to Lumut bus tickets

Buses From Ipoh to Lumut

Travels
Services
First Bus
Last Bus

Perak Transit

4Buses
09:30
17:30

Tiket – tiket bas dari Ipoh ke Lumut

Melancongdari Ipoh ke Lumut lebihmudahdenganredBus, iamenawarkanpelbagaipilihan bas dariinventorimereka yang banyakdalammembantumelancarkanpenempahan bas secaraatastalian. Tinggalkansemuakebimbanganandadanalamipengalamanperjalanan yang sempurnadari Ipoh ke Lumut di Malaysia.Ikutikaedahpenempahantiket bas yang mudah, selamatdancepatdanpunyaiperjalanan yang menyeronokkan!

Pengendali – pengendali bas yang beroperasi di laluanini

Ramaipengendali – pengendali yang terkenalberulangalikdengan bas – bas merekadari Ipoh ke Lumutpadasetiaphariuntukmemastikanpenumpang – penumpangmendapatkeperluanperjalanan yang lengkap. Pengendali – pengendali yang terkenalseperti Perak Transit menawarkanpelbagaijenisperkhidmatan bas.

Perjalanan bas – bas dari Ipoh ke Lumut

Di kawasantersebutterdapat 10 bas – bas yang beroperasidari Ipoh ke Lumut secaraberkala, tawaran yang baikuntukfungsi bas – bas padawaktusiangdanmalambergantungkepadajenisdanpengendali bas.

Pengaturan masa biasanyaberbezadaripengendali bas kejenisnya, perjalananakanmengambil masa 03 jam 00minit bergantungdengankeadaantrafik ,strukturjalanrayadankeadaaniklim / cuaca di Malaysia

Belitiket – tiket bas padaharga yang terbaik di redBus

Tambang bas bermuladari Ipoh ke Lumut ialahdari 7.7 MYR bergantungpadajenisdanpengendali bas.
Andakinibolehmenempahtiket – tiketsecaraatastaliandari Ipoh ke Lumut di redBus.my. Rebut peluangdari masa kesemasatawaranpenempahantiket bas redBus.

Book Bus ticket from Ipoh to Lumut from Singapore.